obsk|oczyć

obsk|oczyć
pf — obsk|akiwać1 impf vt 1. (otoczyć) to surround
- dzieci obskoczyły nauczyciela the children surrounded their teacher
2. (skakać) to jump on, to leap on
- psy obskoczyły gości the dogs jumped all over the guests
3. pot. (załatwić sprawę) obskoczyć robotę to get the work out of the way pot.
- obskoczył na obiad trzy talerze zupy he made short work of three plates of soup at dinner pot.
4. pot. (odwiedzić) to drop in pot., to stop by pot.
- po południu obskoczę kilka sklepów I’ll stop by a few shops this afternoon
- dzisiaj chcę obskoczyć kilku znajomych I want to drop in on a few friends today
5. pot. (okraść) to rob [osobę, mieszkanie]

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”